Tạo mẫu in trên báo cáo

Chương trình cho phép người dùng tự tạo các mẫu in trên báo cáo, thêm mẫu mới và tự khai báo cáo các trường thông tin cần thiết theo ý muốn của người dùng.

Các bước thực hiện

Bước 2. Tạo mẫu in

Các lưu ý khi thiết lập mẫu in

  • Người dùng có thể thêm mới mẫu in hoặc sửa mẫu đã thiết kế ở trường Chọn mẫu.

  • Chương trình cho phép thiết lập người ký trên mẫu in ở trường Mẫu. Người ký có thể là người lập (mẫu người lập ký) hoặc kế toán trưởng (mẫu kế toán trưởng ký) hoặc kế toán trưởng và giám đốc (mẫu kế toán trưởng/giám đốc ký).

  • Có thể lựa chọn hướng giấy in là giấy in ngang hoặc giấy in dọc.

  • Tiêu đề phụ (nếu có) sẽ hiển thị ngay dưới tiêu đề chính (chữ in nghiêng). Nếu không có tiêu đề phụ thì phần mềm sẽ tự động hiển thị ngày (hoặc khoảng thời gian) lọc báo cáo.

  • Có thể lựa chọn hiển thị song ngữ trên mẫu in ở trường Mẫu song ngữ, lựa chọn Có.

  • Có thể lựa chọn hiển thị dòng Tổng trên mẫu in ở trường In các dòng tổng, chọn Có in.

  • Trường loại mẫu cho phép thiết lập mẫu in được phép hiển thị đối với tất cả người dùng (Mẫu chung cho tất cả người dùng) hoặc chỉ hiển thị đối với người tạo (Mẫu cho người sử dụng hiện tại).

  • Người dùng có thể tự kéo các cột in vào mẫu in. Các cột đưa lên mẫu in là các cột trong màn hình lưới của báo cáo có sẵn, người dùng không được thêm cột mới theo đặc thù. Lưu ý, chỉ điều chỉnh được tên cột, độ rộng và định dạng của cột in (căn chỉnh, in đậm, in nghiêng, ...) Đối với Giấy in đứng thì tổng độ rộng cột là 680, đối với Giấy in ngang là 1040 nên cần cân đối độ rộng để mẫu in cân đối với khổ giấy.

  • Khi bấm đồng ý, hệ thống tự động tạo và lưu mẫu in.

Bước 3. In báo cáo

Ở màn hình hiển thị của báo cáo, bấm In ấn và chọn mẫu cần in.

Mẫu in được tạo với định dạng file PDF. Người dùng tiếp tục thao tác in trên trình duyệt.

Cách xoá mẫu in đã tạo

Để xoá mẫu in đã tạo, cần chọn mẫu cần xoá ở trường Chọn mẫu, sau đó bấm Xoá mẫu.

Last updated