Cách in chứng từ (in 1, in nhiều)

Mục đích

  • Để tạo ra các bản sao giấy của các chứng từ, giúp cho việc lưu trữ, xử lý và truy xuất thông tin dễ dàng hơn.

  • Khi in nhiều chứng từ cùng một lúc, tiết kiệm được thời gian và chi phí so với việc in từng chứng từ một cách riêng lẻ

  • Giúp giảm thiểu sự cố sai sót trong quá trình in, đồng thời đảm bảo tính chính xác và đồng bộ giữa các bản sao chứng từ.

Hướng dẫn thao tác

Ví dụ: Chọn Giấy báo có để in 1/ in nhiều

Đường dẫn: Tài chính/ Tiền gửi/ Giấy báo có

1. In 1

Cách 1:

Thao tác như sau: Chọn phiếu muốn in Click vào nút in Chọn mẫu in

Cách 2: In tại phiếu Click vào nút in Chọn mẫu in

2. In nhiều

Bước 1: Chọn in nhiều

Bước 2: Chọn các phiếu để in nhiều

Bước 2: Hover chuột vào nút In ấn và chọn mẫu để in

Bước 3: Kiểm tra các phiếu được in

Last updated